Urządzenia przeznaczone do przemieszczania ładunków posiadających własne koła, lub znajdujące się na przyczepie.